Image
Image

Klub Seniora "Uśmiech"

O historii, uczestnikach, nazwie i działaniu...

Klub Seniora „Uśmiech” został reaktywowany w listopadzie 2014 roku, po 34 latach przerwy. Działalność swoją rozpoczął od 01.01 2015 roku w pomieszczeniu przy ul. Turmonckiej 10.
Seniorzy z osiedla Kondratowicza mają wiele wartościowych zainteresowań i zdolności, które należy szeroko prezentować ze względu na ich kulturotwórczą wagę. Stąd wynika konieczność
organizowania seniorom na stałych miejsc spotkań.
Klub Seniora przyjął nazwę Uśmiech i jest to w równym stopniu symbol pogody ducha, ciepła i życzliwości, jak i wyraz stosunku klubowiczów do otaczającego świata. W nazwie "Uśmiech"
zawiera się także ciekawość świata – jego spraw i zjawisk, oraz chęć poznawania ludzi.
Klub Seniora „Uśmiech należy do najaktywniejszych uczestników życia społecznego na Bródnie  organizuje i bierze udział w imprezach, jest obecny na koncertach, festynach, odczytach, uczestniczy w wycieczkach turystycznych i krajoznawczych, popularyzuje gimnastykę, taniec i śpiew wśród seniorów.
Klub odgrywa nieocenioną rolę w życiu społeczno - kulturalnym seniorów z naszego osiedla - zbliża mieszkańców, sprzyja nawiązywaniu kontaktów, inspiruje do aktywności.
©2018 Spółdzielczy Dom Kultury Lira. All Rights Reserved.

Search